Cursos per a tutors

Curs Mixt presencial/ online. Adreçat a tots els Tutors i Col.laboradors docents d'UDACEBA.

La part online es podrà realitzar del 20/03/2015 al 30/04/2015, ambdòs inclosos.

La part presencial es realitzarà el dia 20/03/2015.