Cursos disponibles

Curs RCP Immediat / Avançat destinat als residents d'UDACEBA:

IIR: R2

MIR: R3 i R4

Curs Mixt presencial/ online. Adreçat a tots els Tutors i Col.laboradors docents d'UDACEBA.

La part online es podrà realitzar del 20/03/2015 al 30/04/2015, ambdòs inclosos.

La part presencial es realitzarà el dia 20/03/2015.

 

En aquest curs trobareu bibliografia, videos i altres materials que us ajudaran a fer millor les presentacions orals

RCP Bàsic i Avançat que s'ha realitzat a la UIC, els dies 24 i 25 de novembre de 2015.

Professora: Dra. Neus Font

Curs organitzat per UDACEBA destinat a metges de família de la Unitat Docent que pretèn:
  • Saber aplicar en un moment donat l’exploració ecogràfica de l’abdomen superior per confirmar la normalitat i/o detectar signes ecogràfics d’interès patològic.
  • Instruir de coneixements bàsics en el maneig i la realització d’una ecografia convencional d’hemiabdomen superior.
  • Saber diferenciar les imatges normals de les patològiques.
  • Instruir en la confecció d’un informe ecogràfic.
 
El curs, consta de 7 mòduls tèorics i un pràctic i està acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 2,7 crèdits.

Curs/ Taller obligatori pels Residents de Medicina de Família i Comunitària. R1